Gezinnen

Alles en iedereen beïnvloedt elkaar binnen een gezin, dat is nou eenmaal zo

Als er in het gezin iets of iemand verandert dan heeft dat gevolgen voor het hele gezinssysteem.
“Ouders zijn gelukkig als hun kind dat is” geldt andersom ook. Als ouders laten zien en voelen dat zij het leven aankunnen dan kan het kind dit meestal ook. 

Als een gezin te maken heeft met een ernstige ziekte en/of beperking van een kind, en soms zelfs van meerdere kinderen, dan spreken we van ‘levend verlies’.
Het betekent dat er voortdurend onder ogen gezien moet worden wat er niet (meer) is en ook niet zal komen. Het maakt dat er steeds terugkerende gevoelens van verdriet en rouw zijn. Ouders raken hierdoor soms overbelast en herkennen vaak niet dat hun leven in het teken staat van verlies en rouw.
Kinderen willen van nature hun ouders beschermen en ontzien en durven vaak onvoldoende de aandacht op te eisen. Gevoelens van boosheid, jaloezie en schuld krijgen vaak geen ruimte. Zaken die aan het hart gaan maar niet geuit durven worden raken aan ieders welzijn.

Herken jij je hierin?

  • de beperking van ons kind maakt dat we ons als gezin de eeuwige uitzondering voelen
  • ik maak me zorgen om mijn zoon die altijd rekening moet houden met zijn beperkte zus
  • na de dood van ons kind merkten wij hoe verschillend we het verlies beleefden
  • mijn omgeving lijkt te denken dat ik een jaar na de dood van mijn kind wel klaar ben met rouwen
  • ik snap niet dat ik vaak zo moe en boos ben
  • hoe vertel ik mijn kinderen dat papa nooit meer beter wordt?
  • ik kan alleen nog maar negatieve aandacht aan mijn kind(eren) geven en word om alles boos

Werkwijze

We bieden meerdere vormen van ouder- en gezinsbegeleiding. We hebben een eigen 5-gesprekkenmodel ontwikkeld, dat heeft laten zien hoe effectief het kan zijn om kortdurend en concreet aan de hand van huiswerkopdrachten met elkaar aan de slag te gaan.

We komen bij je thuis als dat handiger is. Dit vanuit de gedachte dat een belast gezin al zoveel moet regelen en aanpassen. Thuis biedt vaak meer rust en veiligheid. Ook bieden we gezinsgesprekken aan. Ervaring heeft ons geleerd dat die gesprekken onderling voor verbinding kunnen zorgen, omdat wij als buitenstaanders meer op tafel kunnen krijgen. We hebben oog voor de onderlinge verschillen tussen partners als het gaat om beleving en manier van omgaan met rouw en verlies.

Naar aanleiding van de hulpvraag kijken we wat er nodig is en bepalen we samen of de begeleiding gericht moet zijn op jou als ouder of op het hele gezin. Afhankelijk daarvan doet Lobke of Tetje de begeleiding, maar soms doen we dat ook samen.

We werken dus vanuit samenwerking en de gedachte dat ouders en gezin het meest geholpen zijn met korte en heldere lijnen, ook richting andere zorgaanbieders en disciplines. Hierin denken we graag actief mee, wetend dat het vaak niet meevalt om overzicht te houden in het oerwoud van hulpverlening en regelgeving.

We hebben expertise op het vlak van Jeugdwet en de Wet langdurige zorg en kunnen daarin meedenken. Ook bieden we oudergespreksgroepen aan. We hebben gemerkt dat het helpend en steunend kan zijn om met lotgenoten ervaringen te delen.