Praktische informatie

Werkwijze

Als we met elkaar, na het eerste telefonische contact, afspreken dat Lichthuis jou kan gaan begeleiden plannen we een intakegesprek. Afhankelijk van je vraag is dat alleen met Tetje, alleen met Lobke of met ons allebei wanneer het om het hele gezin of jullie als ouders gaat.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we de hulpvraag, waar we aan gaan werken en hoe vaak we elkaar gaan zien. In overleg bekijken we waar we afspreken, dat kan in onze praktijkruimte in Zwolle zijn en soms bij je thuis.  We kunnen een andere locatie regelen als dat handiger is.

Na de intake maken wij een behandelovereenkomst die we allebei ondertekenen. Je gaat dan akkoord met de algemene voorwaarden.

Wij werken in een vrij grote regio: van Zwolle tot Harderwijk, van Elspeet tot Urk. Dit betekent dat je ons ook kunt benaderen als je in Kampen, Hattem, ’t Harde, Emmeloord of elders in deze omgeving woont.

Wij bieden geen acute crisiszorg. Bij crisissituaties adviseren wij je contact op te nemen met de huisarts.

Lichthuis heeft op dit moment geen wachtlijst. 

Tarieven/vergoeding

Je kunt rechtstreeks bij Lichthuis terecht zonder verwijzing door arts of specialist.
Het kan ook zijn dat je via de gemeente, CJG of Sociaal Wijkteam bij ons terecht bent gekomen. Zij zijn dan verantwoordelijk voor de bekostiging. Je kunt er ook voor kiezen ons vanuit een PGB (Wlz) te betalen. Bel ons gerust als je hierover vragen hebt.

Wanneer je als volwassene begeleidende gesprekken hebt met Tetje, die is aangesloten bij de NFG, dan kun je mogelijk via je aanvullende zorgverzekering aanspraak maken op een vergoeding. Kijk hiervoor op de website van de NFG

Het eerste telefonische contact met Lichthuis is gratis.

Kinderen

Lobke:
Intakegesprek met ouder(s) 85,- per uur
Individuele begeleiding kind 85,- per uur
Evaluatiegesprek ouder(s) 85,- per uur

Gezinnen

Lobke en Tetje gezamenlijk:
Intakegesprek met ouder(s) 100,- per uur
Oudergesprek 100,- per uur
Gezinsgesprek 125,- per gesprek
Tetje:
Ouderbegeleidende gesprekken 85,- per uur

Volwassenen

Intakegesprek 80,- per uur
Individuele begeleiding 80,- per uur

Tarieven zijn inclusief BTW

Reiskosten (bij huisbezoeken) zijn 0.19 p/km

* Voor zakelijke klanten hanteren wij andere tarieven