Wij zijn Lichthuis

Ik benTetje Veldhuis….

en ik heb inmiddels ruim 23 jaar ervaring als medisch maatschappelijk werker en ouderbegeleider binnen de gezondheidszorg. Ik werkte zowel in een ziekenhuis als in een revalidatiecentrum. Met Lobke werkte ik 13 jaar samen binnen een multidisciplinair revalidatieteam op een cluster 3-school. Hetgeen we daar geleerd, gezien en ontwikkeld hebben vormde de inspiratie tot Lichthuis.

De invloed van ziekte en dood op het leven is mijn invalshoek. Ik begeleid mensen die onder ogen moeten zien dat hun leven anders verloopt dan gehoopt, gedroomd en verwacht en die soms niet meer weten waar ze de moed vandaan moeten halen om door te gaan. En hóe ze door moeten gaan.

Ik werk vanuit betrokkenheid, oprechte interesse en altijd met een vleug lichtheid en humor. Ik sta open voor de diversiteit in levens- en geloofsvisies.

Na de PABO en een aantal jaren onderwijservaring deed ik de Hbo-opleiding tot Agogisch Werker. In die functie heb ik als consulent binnen provinciaal jeugd- en jongerenpastoraat vooral trainingen verzorgd en groepen begeleid. Vervolgens deed ik de opleiding tot maatschappelijk werker en dit vak voelt als “de jas die me past”. De afgelopen jaren ben ik me verder gaan specialiseren in rouw- en verliesbegeleiding en met name in ‘levend verlies’.

Ik heb daarin verschillende opleidingen en cursussen gevolgd. Ook heb ik met name ervaring in de “oplossingsgerichte therapie”, een methodiek waarin de focus ligt op hetgeen wél lukt. Supervisie en intervisie houden mij scherp qua focus op professionele afstand, nabijheid en inhoud.

Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Ik ben Lobke Kingma….

en na mijn afstuderen als orthopedagoog heb ik 5 jaar ontwikkelingswerk gedaan in Zuid-Afrika. Daar begeleidde ik kinderen met ziekte en beperking en werd ik geconfronteerd met dood en verlies. Toen is mijn interesse ontstaan in de vraag:  “Hoe gaan kinderen om met grote en ingrijpende levensgebeurtenissen?”

Vervolgens heb ik 13 jaar samengewerkt met Tetje in de kinderrevalidatie. Dit deden we binnen een multidisciplinair team op een cluster 3-school.

De kinderen die ik begeleidde en behandelde werden geconfronteerd met hun ziekte en/of lichamelijke beperking en soms naderende dood. Ziekenhuisopnames en medische behandelingen kunnen veel aanrichten in een kinderleven en als traumatisch ervaren worden. 

Ik vind het een voorrecht om een kijkje te mogen nemen in de binnenwereld van een kind en een manier te vinden het te helpen en ondersteunen in het leren omgaan met verdriet en nare dingen.

Middels intervisie, supervisie en verschillende cursussen over rouw en levend verlies ben ik me steeds meer gaan specialiseren in dit onderwerp.
Als basis orthopedagoog ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen (NVO).
Ik heb de basis opleiding Cognitieve Gedragstherapie gevolgd en ben bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) geregistreerd als EMDR-therapeut.

Daarnaast ben ik vanuit de Acceptance en Commitment Therapie “ACT4 kids therapeut”.